Nowy plac zabaw w Chałupkach Dębniańskich

459333

Na terenie Ośrodka Kultury w Chałupkach Dębniańskich został zmodernizowany i wyposażony w nowe urządzenia zabawowe plac zabaw dzięki Zespołowi Wolontariuszy z Polskiej Grupy Energetycznej. Wolontariusze w ramach pierwszej edycji wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” napisali i złożyli projekt na odnowienie i doposażenie placu zabaw, który pozytywnie został oceniony przez Fundację PGE „Energia z Serca” i uzyskał dofinansowanie na kwotę 5 000 zł.

W ramach realizowanego projektu Zespół Wolontariuszy pomalował drewniany plac zabaw, uzupełnił brakujące elementy drewnianego zestawu zabawowego (łańcuchy, uchwyty, sznury, deski), pokrył gontem dachy dwóch wieżyczek i dokonał montażu zakupionej karuzeli krzyżowej i bujaczka sprężynowca kogucika.
W dniu 15 sierpnia podczas Święta Wsi „Dożynek Wiejskich” odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie nowego placu zabaw, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy lokalnej społeczności. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Ksiądz Proboszcz Jan Szczepaniak, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marek Krauz, Sołtys Piotr Szpila, Janusz Niemirowski – członek Zespołu Wolontariuszy oraz Dominik Ogryzek – lider Zespołu Wolontariuszy.
Po części oficjalnej dla dzieci zorganizowane zostały liczne konkursy, gry i zabawy z nagrodami, które dostarczyły wszystkim dzieciom wiele radości i uśmiechu.
Fundatorem całego przedsięwzięcia była Fundacja PGE „Energia z Serca”.

UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Chałupki Dębniańskie poprzez budowę placu zabaw oraz zewnętrznej siłowni współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywny LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Chałupki Dębniańskie
Operacja pn.: „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – plac zabaw wraz z zewnętrzną siłownią w Chałupkach Dębniańskich”, obejmuje budowę placu zabaw oraz zewnętrznej siłowni. Zamontowane zostaną urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury tj. ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna, wykonane zostanie ogrodzenie oraz nasadzenia krzewów. Na placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej zastosowane zostaną następujące nawierzchnie: maty przerostowe, kostka brukowa, nawierzchnia poliuretanowa oraz nawierzchnia trawiasta. Plac zabaw wraz z zewnętrzną siłownią będą mieć charakter niekomercyjny i ogólnodostępny, zaspokajający potrzeby lokalnej społeczności.