Dożynki Wiejskie 2014

stowarzyszenie

W dniu 15 sierpnia 2014 w parafii Chałupki Dębniańskie odbyły się Dożynki Wiejskie. Rozpoczęte zostały uroczystą dożynkową Mszą Świętą, podczas której poświęcone zostały wieńce dożynkowe sołectwa Chałupek Dębniańskich i Grodziska Nowego, bochny chleba, miód, wino i owoce przyniesione przez starostów dożynek. Zioła i kwiaty w korowodzie dożynkowym niosły dzieci naszej parafii.

Po południu na terenie Ośrodka Kultury w Chałupkach Dębniańskich kontynuowane były obchody Święta Plonów na wesoło i sportowo. Zorganizowane zostały rozgrywki sportowe, w których w bardzo dobrym stylu zaprezentowało się nasze Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzisko Nowe. Drużyna Stowarzyszenia miała okazję pokazać nie tylko swoją bardzo dobrą sprawność fizyczną i humor, ale także oficjalne swoje barwy i stroje w postaci błękitnych koszulek z nadrukami nazwy i loga Stowarzyszenia wraz z logiem Gminy Leżajsk i Gminy Grodzisko Dolne.

UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Chałupki Dębniańskie poprzez budowę placu zabaw oraz zewnętrznej siłowni współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywny LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Chałupki Dębniańskie
Operacja pn.: „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – plac zabaw wraz z zewnętrzną siłownią w Chałupkach Dębniańskich”, obejmuje budowę placu zabaw oraz zewnętrznej siłowni. Zamontowane zostaną urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury tj. ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna, wykonane zostanie ogrodzenie oraz nasadzenia krzewów. Na placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej zastosowane zostaną następujące nawierzchnie: maty przerostowe, kostka brukowa, nawierzchnia poliuretanowa oraz nawierzchnia trawiasta. Plac zabaw wraz z zewnętrzną siłownią będą mieć charakter niekomercyjny i ogólnodostępny, zaspokajający potrzeby lokalnej społeczności.