unnamed

Smaki jesieni – podsumowanie projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzisko Nowe w dniu 20 września 2014 r. w sobotni wieczór zorganizowało spotkanie podsumowujące realizację zadania publicznego pn.: „Kulturalno – teatralnie, smacznie, zdrowo, naturalnie”. Realizacja projektu została rozpoczęta w maju 2014 r. – odbywały się warsztaty rękodzieła artystycznego, kulinarne; uroczyste świętowanie Dnia Mamy; piknik rodzinny „Radosne i bezpieczne wakacje”. Oficjalne zakończenie realizacji Projektu zostało połączone z kulinarnymi smakami jesieni, gdzie królowała polska kapusta i ziemniak. Podczas uroczystego zakończenia Projektu prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim tym, którzy swoim zaangażowaniem i pracą wspierali przez cały czas realizacji projektu działania Stowarzyszenia.

 

stowarzyszenie

Dożynki Wiejskie 2014

W dniu 15 sierpnia 2014 w parafii Chałupki Dębniańskie odbyły się Dożynki Wiejskie. Rozpoczęte zostały uroczystą dożynkową Mszą Świętą, podczas której poświęcone zostały wieńce dożynkowe sołectwa Chałupek Dębniańskich i Grodziska Nowego, bochny chleba, miód, wino i owoce przyniesione przez starostów dożynek. Zioła i kwiaty w korowodzie dożynkowym niosły dzieci naszej parafii.

459333

Nowy plac zabaw w Chałupkach Dębniańskich

Na terenie Ośrodka Kultury w Chałupkach Dębniańskich został zmodernizowany i wyposażony w nowe urządzenia zabawowe plac zabaw dzięki Zespołowi Wolontariuszy z Polskiej Grupy Energetycznej. Wolontariusze w ramach pierwszej edycji wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” napisali i złożyli projekt na odnowienie i doposażenie placu zabaw, który pozytywnie został oceniony przez Fundację PGE „Energia z Serca” i uzyskał dofinansowanie na kwotę 5 000 zł.

UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Chałupki Dębniańskie poprzez budowę placu zabaw oraz zewnętrznej siłowni współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywny LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Chałupki Dębniańskie
Operacja pn.: „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – plac zabaw wraz z zewnętrzną siłownią w Chałupkach Dębniańskich”, obejmuje budowę placu zabaw oraz zewnętrznej siłowni. Zamontowane zostaną urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury tj. ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna, wykonane zostanie ogrodzenie oraz nasadzenia krzewów. Na placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej zastosowane zostaną następujące nawierzchnie: maty przerostowe, kostka brukowa, nawierzchnia poliuretanowa oraz nawierzchnia trawiasta. Plac zabaw wraz z zewnętrzną siłownią będą mieć charakter niekomercyjny i ogólnodostępny, zaspokajający potrzeby lokalnej społeczności.